Kobiety po menopauzie, które regularnie jadły suszone śliwki miały znacznie niższe ryzyko r

Obrazek

ozwoju osteoporozy lub złamań w porównaniu do innych kobiet w tym samym wieku, poinformowali naukowcy z Florida State University w British Journal of Nutrition.

 Autorzy opisali, że regularne spożywanie suszonych śliwek to prostego rozwiązania, pro aktywność, aby zapobiec złamaniom i osteoporozie.”

Testowane było wiele owoców, jak figi, daktyle, truskawki i rodzynki i żaden z nich nie miał takiego wpływ na gęstość kości, jak suszone śliwki. Wszystkie owoce i warzywa mają pozytywny wpływ na zdrowie, ale jak twierdzi autor badania Professor Bahram H. Arjmandi, ale jeśli chodzi o zdrowie kości – ten owoc jest szczególny.

 

Na czym polegało badanie?

 Grupa  90 kobiet w wieku postmenopauzalnym została podzielona na dwie grupy:

  1.  grupa spożywała codziennie 100 g suszonych śliwek, co odpowiada około dziesięciu śliwkom węgierkom dziennie. Dodatkowo codziennie przyjmowały:  500 mg wapnia i 400 jm witaminy D .
  2. grupa kontrolna codziennie spożywała 100 g suszonych jabłek i także przyjmowały dodatkowo wapń i wit. D.

Badanie trwało rok. Okazało się, że w grupie „suszonych śliwek” kobiety miał znacznie większą gęstość mineralną kości (badanie prowadzono na kości łokciowej i kręgosłupa) w porównaniu do pacjentek z grupy kontrolnej.

Arjmandi uważa, że ​​suszone śliwki włączone do diety tłumią resorpcję kości i zmniejszają ryzyko uszkodzeń , mimo postępującego wieku.

 

Co prawda daleko mi do tego wieku, ale poznałam kolejną zaletę tej naturalnej słodkości. Idę do sklepu!

 

 Obrazek

Postmenopausal women who regularly eat dried plums had significantly lower risk of developing osteoporosis or fractures compared to other women of the same age, informed scientists from Florida State University in the British Journal of Nutrition. The authors describe the regular consumption of dried plums is a proactive solution to help prevent fractures and osteoporosis.

 Professor Bahram H. Arjmandi said that he has tested numerous fruits:  figs, dates, strawberries and raisins, and none of them have such effect on bone density that dried plums, or prunes, have.

It is obvious that all fruits and vegetables have a positive effect on nutrition and health, but he added, that in terms of bone health, dried plums is exceptional.

Scientists divided  postmenopausal women into two groups:

  • Dried plums group –  women consumed 100 g of dried plums, equivalent to about ten prunes. They also took 500 milligrams of calcium and 400 international units of vitamin D daily.
  • The control group – women consumed 100 g of dried apples. They also took 500 milligrams of calcium and 400 international units of vitamin D daily.

 Those in the dried plums group had considerably greater bone mineral density in the ulna and spine compared to those in the control group. Arjmandi believes this occurred because dried plums suppress the bone reabsorption rate and bone’s breakdown,  despite people get older.

Although I’m far from that age, but I met another advantage of this natural sweetness. I’m going to the store!

Reklamy