Wiele przyszłych Mam, mimo że nie ma alergii, unika wielu produktów spożywczych. Rezygnują z orzechów, owoców cytrusowych, pestek słonecznika, dyni, czy kakao.

Dotarłam do ciekawego badania i nie ukrywam, że podobają mi się tego rodzaju wyniki. Badano ryzyko wystąpienia alergii na orzechy u dzieci w zależności od ich obecności w diecie mam. Co się okazało?

Ryzyko wystąpienia alergii było trzykrotnie niższe u dzieci kobiet, które spożywały orzechy w trakcie ciąży co najmniej 5 razy w miesiącu względem dzieci kobiet, które w ciąży nie jadły orzechów. Natomiast spożywanie orzechów w trakcie ciąży przez kobiety uczulone na orzechy nie było związane ze zmniejszeniem ryzyka alergii u ich dzieci. Autorzy badania stwierdzili, że wyniki  potwierdzają hipotezę, zgodnie, z którą wczesna ekspozycja na alergen prowadzi do wytworzenia tolerancji co może mieć przekładać się na częstość występowania alergii pokarmowych u dzieci.

Czy przekonuje to Was do niektórych zdrowych przekąsek jakimi są np. orzechy?

Many pregnant women , even though there is no allergy , avoiding many foods . Resign from nuts , citrus, sunflower seeds , pumpkin seeds, or cocoa. I got to an interesting study and I admit that I like this kind of results. The study focused on the risk of peanut allergy in children depending on their presence in the diet have.

The risk of allergy was three times lower in children of women who ate nuts during pregnancy (at least 5 times a month), compared to children of women during pregnancy did not eat nuts. More interestingly, consumption of nuts during pregnancy for women who are allergic to nuts was not associated with a reduced risk of allergies in their children. The authors of the study concluded that the results support the hypothesis according to which early exposure to allergens leads to the development of tolerance which can be reflected in the incidence of food allergy in children.

Is it convinces you to eat some healthy snacks such as nuts they are?

Obrazek

Żródło: http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1793699&resultClick=3

Reklamy