Niedawno usłyszałam nowinkę żywieniową. Pacjentka nie spożywa gotowanej marchewki, ponieważ – usłyszała, że ma więcej kalorii niż surowa… Czy faktycznie tak jest? 

Otóż, tak, ale tylko, jeśli marchewkę doprawimy cukrem ,  masłem lub innymi przyprawami, w przeciwnym wypadku tak nie jest.

Jak to?

Gotowana marchewka ma więcej węglowodanów (cukrów)  łatwo przyswajalnych niż surowa (ale pula węglowodanów ogółem się nie zmienia), przez co spożycie jej bardziej zwiększy poziom cukru we krwi niż taka sama ilość marchewki surowej.

Dzieję się tak pod wpływem gotowania, czyli wpływu  temperatury i obecności wody. Podczas gotowania woda i wysoka temperatura powodują pęcznienie skrobi (składnika marchewki) i przejście w postać żelową, która jest łatwiej rozkładana przez enzymy przewodu pokarmowego, co powoduje szybki wzrost stężenia cukru we krwi.

Jednak nie oznacza to, że taki produkt tuczy. Z wielu badań naukowych wynika,  że dieta, która opiera się na produktach z dużą zawartością węglowodanów łatwo przyswajalnych sprzyja zwiększeniu  masy ciała. Wynika to z faktu, że po spożyciu takich produktów człowiek szybciej odczuwa głód w porównaniu do produktów o dużej zawartości węglowodanów złożonych (trudniej przyswajalnych), czyli m.in. warzyw, produktów zbożowych pełnoziarnistych, naturalnego nabiału bez dodatku cukru.

 

100 g marchwi to zaledwie 27 kcal (1 g białka, 0 g tłuszczu, 8,7 g węglowodanów i  3,6 g błonnika)

marchewlogo

Carrot- cooked or raw ?  Which has more calories ?

I’ ve recently heard a  nutrition news. My patient does not eat cooked carrot , since she has heard that it has more calories … Is it really so?
Well , maybe , if  you season a carrot with a sugar or butter or other spices , otherwise it is imposible. 
How is it possible?
Boiled carrot has more carbohydrates  easily digestible  ( sugars) than raw , so the consumption of its more increase blood sugar levels than the same quantity of raw carrots .
This is accomplished by boiling , namely the influence of temperature and presence of water. During the boilng- water and high temperatures lead to the swelling of starch and transition into a gel which is easily degraded by digestive enzymes .  This  causes a rapid rise in blood sugar .
However, this does not mean that such a product fattens . Many scientific studies show that a diet that is based on products with a high content of easily digestible carbohydrates can make you fat. This is due to the fact that when You eat  such products , you feel hungry faster than  after eating  products with a high content of complex carbohydrates ( digestible harder ):  vegetables, whole-grain , natural dairy products without added sugar.

Reklamy