Zmiana nawyków żywieniowych na zdrowsze wiąże się ze redukcją masy ciała, ale i często z nową garderobą.
Kiedyś Pacjent przyszedł do mnie na wizytę z nowymi spodniami w torbie, których w końcu nigdy nie założył… musiał kupić mniejsze.
A to fotorelacja mojej Pacjentki – Przed i Po (a może w trakcie?:)
Kamila- Gratuluję! Wciąż służę pomocą:)
P.S. W niebieskim Ci do twarzy.
Changing eating habits for a healthier is associated with a reductionof body weight, but also with a new „wardrobe”.
Once my Patient came to me for nutrition consultation with  new pants in the bag, which in the end  he has never dressed …  he had to buy smaller pants.
And this is a photo story of my other Patient’s – Before and After (or during? 🙂
Kamila- Congratulations! Still – I would loved to help you.
P. S. Blue color – fits You!
Reklamy