kurkuma w endometriozie

Dziś 30 marca Endo Marsz, Dzień Świadomości Endometriozy, Dzień Żółtej Wstążki, a ja przygotowałam wpis w podwójnie żółtej barwie – o kurkuminie😊

Kurkumina to naturalnie występujący związek polifenolowy o kolorze żółtym pochodzący z kłącza kurkumy (Curcuma longa,). Jego zastosowanie jest szerokie zarówno w przemyśle spożywczym, jako charakterystyczna przyprawa, ale również jako barwnik w produktach żywnościowych takich jak:

Kurkumina wykazuje działanie przeciwzapalne, które wynika z wpływu na kluczowe czynniki, biorących udział w odpowiedzi układu odpornościowego na stres oksydacyjny oraz wolne rodniki, ale również antygeny, a których poziomy są podwyższone u pacjentek z endometriozą.Wykazano, że kurkumina może skutecznie tłumić ekspresję genów białek ICAM-1 i VCAM-1, czyli cząstek adhezyjnych mających istotną rolę w procesach wzrostu i różnicowania komórek i idącym z tym rozwojem/ wzrostem wszczepów endometrialnych.Ponadto ma wpływ na zmniejszenie wydzielania czynników m.in.: IL-6, IL-8 i MCP-1, TNF-α, poprzez hamowanie aktywacji indukowanego NF-κB (kompleks białkowy mający kluczową rolę w odpowiedzi układu odpornościowego), a reasumując – odpowiedzialnych za powstawanie stanu zapalnego. (1,2,3)Udowodniono, choć w warunkach eksperymentalnych, że kurkumina hamuje zwiększoną aktywność metaloproteinazy MMP-9, czyli związku, którego zwiększona aktywność (a zmniejszona jego inhibitora TIMP-1) związana jest ze zwiększoną zdolnością powstawania nowych wszczepów endometrialnych i ekspresji cytokiny czynnika martwicy guza (TNF-α) w tkankach pacjentek z endometriozą.(4,5)Zmniejszona aktywność MMP hamuje rozwój nowych komórek np. nowotworowych zarówna w warunkach in vivo jak in vitro. (6)Ponadto hamuje peroksydację lipidów i utlenianiu białek w tkankach endometrialnych, czyli rozwój stresu oksydacyjnego (5).W kolejnym badaniu udokumentowano wpływ kurkuminy na zwiększenie aktywności innego inbibitora (TIMP- 2) metaloproteinazy (MMP-2), która odpowiada za stymulujące proliferacji i adhezję komórek endometrialnych oraz powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Neoangiogeneza, bo tak nazywa się proces powstawania nowych naczyń jest również połączony z powstawaniem nowych nerwów, co związane jest z odczuwaniem dolegliwościami bólowych u pacjentek z endometriozą.(7)Z tego względu stosowanie kurkuminy jest uzasadnione w zapobieganiu i dietoterapii endometriozy.A czy wiecie, że do oceny zawartości i jakości antyoksydantów służy skala ORAC?Jest to skala a w zasadzie metoda określającą zdolność wiązania rodników nadtlenkowych.Co może być zaskakujące, wśród przypraw na najwyższym stopniu jest już nie kurkuma (ale też wypada na liście dobrze!), a goździk. Czy goździk może okazać się pomocny w dietoterapii endometriozy?Czy eugenol, główny składnik olejku goździkowego, zmniejszający również ilość/ aktywność MMP-2, MMP-9, nf-kB, ROS może jest bardziej skuteczny? (8)Na pewno wymaga to badań, ale ja włączam do swojej diety – w końcu to duża porcja antyoksydantów… i klimat kojarzący się ze świętami😉Więcej w temacie diety w endometriozie już wkrótce😊

Zapraszam na indywidualne konsultacje www.smakfit.pl lub www.smakfit.wordpress.com

Joanna Giza- Gołaszewska

Dietetyk

A teraz chodźmy na Endo Marsz i wspierajmy się😊

  1. Harada T. : Endometrisis, Pathogenesis and Treatment, 2014, 291-291
  2. Goździewicz T.: Rola greliny i leptyny w etiopatogenezie endometriozy , Rozprawa doktorska, 2013, Klinika Rozrodczości Katedra Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: http://www.wbc.poznan.pl/Content/298643/index.pdf
  3. Kwiatkowski Pr. Godlewski J. I inni: Cząsteczki adhezyjne w procesie nowotworzenia i przerzutowania, ,, 2009, Polish Annals of Medicine 16(1): 128–137.
  4. Li Y, Lang JH: Expressions of matrix metalloptoeinasa-9 and tissue inhibitor of meralloproteinase-1 mRNA in endometriosis, Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi, 2006, 41 (1):30-3
  5. Swarnakar S., Paul S.: Curcumin arrests endometriosis by downregulation of matrix metalloproteinase-9 activity. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics, 2009 Feb;46(1):59-65.
  6. Hye-Won Chung, Yan Wen et al.: Matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of meralloproteinase- 3 mRNA expression in ectopic and eutopic endometrtium in women with endometriosis: a rationale for endometriotic invasivenees, Fertility and Sterility, 2001 Jan;75(1):152-9
  7. Jana S, Rudra DS, Paul S, Snehasikta S. Curcumin delays endometriosis development by inhibiting MMP-2 activity. Indian J Biochem Biophys. 2012;49(5):342–8.
  8. The Dual antioxidant/prooxidant effect of eugenol and its Action in Cancer development and treatment, Bezerra D. Militao G, Castro de Morairs, Nutrients, 2017, 9 (12):1367
Reklama